Privacy - AVG statement Horsepassion.nl

Heb je vragen of opmerkingen over de wijze waarop Horsepassion.nl de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft, dan kun je deze richten aan Horsepassion.nl via e-mail: horsepassion.nl@gmail.com

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals in ons
    contactformulier
  • naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • NAW-gegevens
  • technische data zoals IP-adres, MAC-adres en klikgedrag op onze website

Doeleinden
Horsepassion.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van haar diensten, zoals trainingen, lessen en activiteiten. Daarnaast verzamelt Horsepassion.nl gegevens als je via de website een vraag stelt of contact opneemt. Indien je klant bent of wordt, heb ik de gegevens nodig ten behoeve van de (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van mijn dienstverlening. Ook verwerkt Horsepassion.nl gegevens om het gebruiksgemak van deze website te verbeteren. Deze website maakt geen gebruik van cookies welke inbreuk maken op de privacy.

Van sommige trainingen maak ik foto’s of videobeelden. Deze media gebruik ik voor de website of social media, maar niet zonder hiervoor toestemming gevraagd te hebben.

Verstrekking gegevens aan derden
Horsepassion.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Beveiliging
Horsepassion.nl neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Horsepassion.nl er voor dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Horsepassion.nl bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst of after-service te leveren, of zolang als noodzakelijk vanuit de bewaarplicht van de financiële administratie. Deze website is verder beveiligd (dat zie je aan het slotje in de adresbalk).

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je dat verzoek richten aan Horsepassion.nl, via e-mail: horsepassion.nl@gmail.com

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik  je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Horsepassion.nl behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd.